Welkom

Psychologenpraktijk Psyhulp_Lucia Dokman_Logo

 

 

In deze psychologenpraktijk zijn  werkzaam  eerstelijnspsycholoog en GZ- psycholoog Lucia Dokman    (Praktijkhouder)

Coby Gofferje-Vervoort    GZ- psycholoog en cognitief gedragstherapeut.

Sabine Semel, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut in opleiding. Sabine geeft ook therapie in het Duits.

Conny van der Valk,    psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog  werkt vanaf  oktober j.l in de praktijk. Zij blijft in het kader van haar opleiding een jaar verbonden aan de praktijk. Zij werkt onder supervisie van Lucia en Coby.

Onze collega Joris Jan Trimbos is helaas 25 mei j.l. overleden. Wij betreuren dit zeer.

U kunt terecht in deze praktijk (BGGZ) wanneer u om diverse redenen vastloopt  in uw leven.  Als u problemen hebt met uw stemming, moeite hebt om bepaalde gebeurtenissen te verwerken. Of andere zaken waar u problemen mee hebt in uw leven.  Wilt u daar graag over praten met een deskundige. Iemand die echt luistert naar u, u respecteert en niet oordeelt  dan kunt u terecht bij deze praktijk.  In een  betrokken,  persoonlijke  en open sfeer  wordt er samen met u gekeken wat u nodig heeft om u zich weer beter te voelen.

De praktijk van Lucia is in maart 2016 en april 2021 door de beroepsvereniging LVVP gevisiteerd met goed resultaat.  En van Coby in 2018 en van Sabine door het NIP in 2022. Dat betekent dat voldaan is aan de kwaliteitseisen van deze beroepsvereniging.

 


lvvp-visitatielogo