Klachten

Als u niet tevreden bent over de behandeling dan is het fijn als u dit  direct bespreekbaar maakt. Dat is voor u fijn, dan bent u het kwijt en dan kan er ook naar een oplossing gekeken worden.

Is het bespreken  niet naar uw wens gegaan en u wilt een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de LVVP voor Coby, Joris Jan en Lucia en  voor Sabine bij  P3NL

Op grond van de wet BIG kunt u  ook een klacht indienen bij het  Tuchtcollege voor de gezondheidszorg