Klachten

Als u niet tevreden bent over de behandeling dan is het fijn als u dit  direct bespreekbaar maakt. Dat is voor u fijn, dan bent u het kwijt en dan kan er ook naar een oplossing gekeken worden.

Is het bespreken  niet naar uw wens gegaan, dan kunt u terecht bij de LVVP .

Op grond van de wet BIG kunt u  ook een klacht indienen bij het  Tuchtcollege voor de gezondheidszorg