Wie is Conny van der Valk

Conny van der Valk woont samen, heeft twee kinderen en is PSYCHOLOOG NIP in opleiding tot gezondheidszorg psycholoog.

Zij werkt sinds 1999 als psycholoog in verpleeg- en verzorgingshuizen met diverse doelgroepen waaronder mensen met chronische lichamelijke aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel en dementie. Zij heeft diverse bij- en nascholingscursussen gedaan waaronder oplossingsgerichte therapie, gecompliceerde rouw, Acceptance en Commitment Therapie en EMDR (basiscursus),
Sinds augustus 2020 volgt zij de twee jarige opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Zij is vanaf oktober 2021 voor een jaar werkzaam in de praktijk voor een dag in de week naast haar baan in de ouderenzorg.

Zij gaat uit van de doelen en waarden van de cliënt en helpt waar nodig deze te ontdekken. Ze kijkt samen naar wat kan zorgen voor meer kwaliteit van leven. Wanneer dit aansluit bij de behandeldoelen, maakt zij in overleg gebruik van bewezen effectieve protocollen (gestandaardiseerde werkwijze). Tijdens gesprekken stelt zij zich betrokken, transparant en hoopgevend op en vindt ze het belangrijk aandacht te hebben voor de kwaliteit van de samenwerking.

Conny is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en houdt zich in haar werkwijze aan de richtlijnen van deze beroepsvereniging. Zij werkt onder supervisie van Lucia Dokman

Conny werkt van oktober 2021 tot oktober 2022  op de maandag in de praktijk.