Wie is Joris Jan Trimbos

Joris Jan Trimbos is g.z. psycholoog (BIG registratienummer 89063133625) en eerstelijnspsycholoog. Jorisjan_Trimbos_origineel

In het contact met cliënten  gaat hij er vanuit dat zij competente medemensen zijn. Dat ze voldoende in huis hebben om hun problemen het hoofd te bieden en om andere, productievere, zinvollere wegen in te slaan in hun leven.

Hij  ziet het als zijn taak om door vragen en feedback de behulpzame kwaliteiten van cliënten op te sporen en te activeren.

Therapie gebeurt niet in de drie kwartier praten, therapie gebeurt in het echte leven. Daarom geeft hij graag opdrachten mee. Om dingen te observeren (bijvoorbeeld wanneer het probleem iets minder is) of om dingen anders dan anders te doen (en te kijken wat daarvan het effect is op anderen en jezelf).

Het succes van therapie valt of staat met de mate waarin je als cliënt en therapeut een team kunt vormen. Het checken van de kwaliteit van dat teamwerk loopt daarom als een rode draad door zijn werk.

Cliënten ervaren hem als vriendelijk, nieuwsgierig, en iemand die altijd op zoek is naar nieuwe mogelijkheden.

In zijn werkwijze houdt hij zich  aan de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Joris Jan is lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten)

Het kwaliteitsstatuut GGZ is goedgekeurd en kunt u hier inzien.

Joris Jan is in 2017 gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP en voldoet aan de kwaliteitseisen van deze beroepsvereniging.

Joris Jan werkt op de maandag- en woensdagochtend, maar neemt voorlopig geen nieuwe cliënten meer aan vanwege gezondheidsredenen.