Wie is Marinus van Rijn

Marinus van Rijn is GZ-psycholoog BIG geregistreerd (49050970725)

Hij studeerde in 1978 af aan de RU te Utrecht (Instituut voor Klinische en Industriële Psychologie’). Hij voltooide destijds o.m de basiscursus Gedragstherapie bij de Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie.
Wat betreft zijn werk binnen de GGZ werkte hij o.m. als maatschappelijk werker op de opname afdeling van het Willem Arntsz en was hij jarenlang werkzaam als eerstelijnspsycholoog. Verder was hij destijds opleider-supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Directieve Relatie- en Gezinstherapie en werkte hij de afgelopen 10 jaar als Regiebehandelaar/GZ-Psycholoog binnen de transculturele  GGZ.

Tijdens zijn behandelingen maakt hij gebruik van verschillende behandelmethoden waaronder systeemtherapeutische en cognitief-therapeutische methoden, oplossingsgerichte methoden, inzichtgevende therapie e.d.

Naast zijn werk binnen de GGZ beschikt Marinus ook over circa 25 jaar ervaring als A&O-Psycholoog ( o.a.  loopbaan adviserende assessment onderzoeken, loopbaanadvisering, outplacementtrajecten, arbeidsgerelateerde problematiek, burn-outklachten e.d.).

Bij Marinus vormt een goed en prettig contact met de cliënt de belangrijkste basis voor een zo succesvol mogelijk behandelverloop. In zijn aanpak is hij praktisch en overlegt hij wat naar de beleving van de client wel/niet zal werken. Zo sluit hij aan op de wensen en verwachtingen van de cliënt en vindt hij het heel belangrijk dat deze zich tijdens de behandelgesprekken op zijn/haar gemak voelt.

Marinus is als GZ-psycholoog lid van het NIP en conformeert zich aan de beroepscode van deze vereniging. Het kwaliteitsstatuut GGZ is goedgekeurd en kunt u hier inzien.

Zijn werkdagen zijn maandag en woensdag en vanaf oktober a.s. de maandag en de woensdagochtend.  Hij neemt geen nieuwe cliënten meer aan.