E-health

E health betekent psychische hulpverlening via internet.

Psychologenpraktijk Psyhulp biedt dit  gratis aan. Middels het programma my mindspace kunnen er behandelprogramma’s  geopend worden.  Dus als u graag via internet opdrachten wilt uitvoeren en informatie wilt lezen over de problemen die u heeft, dan kunt u meedoen aan het programma. Ook kunnen documenten, opdrachten en berichten op een beveiligde manier met u gedeeld worden via my mindspace. Ook kunt u zelf berichten met eventuele bestanden  versturen. De tijd die de behandelaar besteedt aan e health wordt bijgeschreven op het behandeltraject.

Ook op deze website kunt u via het kopje links informatie vinden over psychische problemen en onder het kopje oefeningen kunt u opdrachten thuis uitvoeren.

Wilt u voornamelijk behandeling ontvangen via e-health dan kan dat ook.  Alleen de intake vindt dan persoonlijk plaats. Andere consulten kunnen dan naar behoefte afgesproken worden.

Zorgverzekeraar Menzis biedt op haar site al zelf-hulp mogelijkheden aan.