Privacy

Beroepsgeheim van de eerstelijns- en g.z. psycholoog

Er wordt gewerkt volgens  de beroepsethiek van de beroepsvereniging het NIP en de LVVP.

De eerstelijns- en g.z. psycholoog hebben een beroepsgeheim.  Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden (zoals huisartsen en bedrijfsartsen) worden verstrekt zonder uw toestemming.

Bedrijfsartsen moeten u altijd om toestemming vragen en u om een machtiging vragen.

Informatie die eventueel met uw toestemming aan derden wordt gegeven, wordt ook altijd eerst besproken met u.

Dossier

Een dossier wordt 20 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Cliënten hebben het recht op inzage van hun dossier.  Persoonsgegevens kunnen gewijzigd worden  indien ze niet juist of onvolledig zijn. Cliënten kunnen ook een kopie ontvangen van hun dossier.

Hierbij volgens de nieuwe privacywet (AVG) de beschrijving hoe Lucia Dokman en de andere behandelaren van de praktijk omgaan met de persoonsgegevens.

Volgens de nieuwe privacywet mag er geen persoonlijke gegevens meer via mail, sms of what’s app verstuurd  worden, omdat deze kanalen niet voldoende beveiligd zijn. Wilt u persoonlijke informatie doorgeven dan kunt u beter bellen of mij mailen dat u aangemeld wilt worden bij Mymindspace. Dan kunnen we via een beveiligde manier berichten met elkaar uitwisselen.