Wie is Sabine Semel

Sabine  Semel is gezondheidszorgpsycholoog  volgens de wet BIG (registratienummer: 29927085425). Ze werkt sinds 1990 in de geestelijke gezondheidszorg. Ze heeft voor diverse instellingen gewerkt en hierbij ervaring opgedaan met uiteenlopende doelgroepen. 

Sinds 2008 combineert ze haar vaste baan in de ouderenzorg met het werk als zelfstandige in de eerste lijn. Ze behandelt adolescenten, volwassenen en ouderen.

Ze gaat uit van de hulpvraag van de cliënt en zet zich in voor versterking van veerkracht en werken aan herstel.

In haar werk maakt ze gebruik van cognitieve gedragstherapie, lichaamsgerichte therapie, EMDR, ACT , mindfulness en technieken uit de schematherapie. Haar aanpak is concreet en praktisch toepasbaar.

Cliënten ervaren haar als integer, helder en rustgevend. 

Sabine is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie. Ze houdt zich aan de beroepscode van deze verenigingen.

Ze werkt op de woensdag en dinsdagavond in de praktijk. Vanaf 1 januari 2023 neemt ze voor een jaar een sabbatical. Zij start weer met werken op woensdag 3 januari a.s. 

Het kwaliteitsstatuut GGZ is goedgekeurd en kunt u hier inzien. Sabine  is in maart 2022 door de beroepsvereniging NIP  gevisiteerd met goed resultaat. Dat betekent dat voldaan is aan de kwaliteitseisen van deze beroepsvereniging.

Sabine maakt deel uit van het Parkinson netwerk.