Wie is Lucia Dokman

Lucia Dokman is getrouwd en heeft twee kinderen.

Zij heeft psychologie gestudeerd aan de universiteit te Utrecht. In 1986 is zij afgestudeerd. Zij is  BIG geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratienummer 69049909125) en valt onder het tuchtrecht. Tevens heeft zij de kwalificatie eerstelijnspsycholoog behaald en de registratie EMDR 

Europe practitioner.  En zij is sinds eind 2020 basis EFT registertherapeut. Zij heeft  vele bij- en nascholingscursussen gevolgd  in veel verschillende therapierichtingen en m.b.t. traumabehandeling .   Regelmatige bijscholing en intervisie vindt zij  een must om goede kwaliteit te blijven leveren.

Vanaf 1986  heeft  zij jarenlang met ouderen, hun familieleden en verzorgenden en verplegenden uit verpleeghuizen en verzorgingstehuizen gewerkt.  Sinds 2007 werkt ze in de eerste lijn als zelfstandige. Eerst in  twee verschillende groepspraktijken in Nieuwegein en in Baarn/Soest en in 2013 is ze deze praktijk in Utrecht gestart. De praktijk heeft zich in de loop der jaren dusdanig uitgebreid, dat  er nu ook 3 andere g.z.  psychologen  op zzp basis en parttime basis in de praktijk werken. Ook zijn  er  voor een dag in de week  twee  psychologen in opleiding tot GZ- psycholoog werkzaam binnen de praktijk.

Zij  werkt  met alle leeftijdsgroepen, vanaf ongeveer 12 jaar.  Mensen die zelf een hulpvraag hebben en gemotiveerd zijn om aan hun problemen te werken.

Zij maakt  gebruik van verschillende therapeutische technieken zoals cognitieve en oplossingsgerichte gedragstherapie, lichaamsgerichte therapie, ACT, EMDR,  BEPP en schematherapie en onderzoekt samen met    de cliënt  wat hij/zij  nodig heeft, wat bij haar/hem past  om zijn/haar doelen te bereiken.  Waarbij de  krachten en kwaliteiten van de mensen zelf worden  versterkt. Ieder mens is uniek, dus voor ieder mens geldt een eigen unieke werkwijze.

Zij is lid van de LVVP (Landelijk Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) en het NIP  (Nederlands Instituut voor psychologen) en houdt zich aan de beroepscode van deze beroepsverenigingen. Ook is zij lid van de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en Vereniging voor Schematherapie.   Het kwaliteitsstatuut GGZ is goedgekeurd  en kunt u hier inzien.

Lucia is in maart 2016 en 2021 door de beroepsvereniging LVVP gevisiteerd met goed resultaat. Dat betekent dat voldaan is aan de kwaliteitseisen van deze beroepsvereniging.

Lucia werkt op de dinsdag en vrijdag tot 16.00 uur ongeveer.    woensdagmiddag/avond  en zaterdagochtend.

Vanaf 1 januari 2024 tot oktober 2024 werkt ze niet meer op de woensdag, maar afwisselend op de maandagmiddag en zaterdagochtend  (even week) of donderdagmiddag (oneven week).
Dinsdag en vrijdag blijven zoals het was.