Wachttijden

Door de komende feestdagen is de wachttijd   ongeveer   4 tot 6 weken afhankelijk van uw beschikbaarheid, zorgverzekeraar en behandelaar.

Anke Vroemen heeft wel eerder plek.

De behandelwachttijd is één tot twee weken. Dat is de wachttijd van het eerste gesprek naar het tweede.

Wanneer u de (aanmeld)wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Zie voor verdere informatie de regels van de NZA

Deze pagina is 10-4-2019 geactualiseerd.