Tarieven

Sinds 2014 heet deze zorg  generalistische basis GGZ i.p.v. eerstelijns psychologische zorg. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat uw eigen risico van  minimaal 385 euro wel aangesproken wordt.

In 2022 zijn  er alleen contracten afgesloten met de grote zorgverzekeraars. Er zijn geen contracten afgesloten met Aevitae, DSW,  de Amersfoortse en ONVZ, VVAA, PNO zorg,  Jaar en ENO. Dat betekent dat u niet alles vergoed zult krijgen. Dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u precies de vergoeding wilt weten.

Met Menzis hebben we  i.t.t. 2021  een praktijkcontract zodat behandelingen door Coby en Sabine nu ook volledig vergoed worden. (behoudens het eigen risico)

Vanaf 2015 wordt de zorg voor jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente en niet meer door de zorgverzekeraar.  De gemeente heeft dit sinds 2020 uitbesteed aan KOOS en SPOOR 030. Daar deze praktijk geen contract heeft met hen, dient u deze zorg bij ons zelf te betalen.

Om het vergoedt te krijgen is een  verwijzing nodig van uw huisarts . Op de  verwijzing moet  staan dat het voor de GBGGZ is. En ook moet een vermoeden van een DSM  V diagnose erop staan. Heeft u geen DSM V diagnose of wilt u niet dat er een diagnose gesteld wordt, dan bent u ook welkom in mijn praktijk en kunt u ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen.

In 2022 gaat er gewerkt worden volgens het zorgprestatiemodel  en zorgvraagtypering. Dit betekent dat declaraties bij de verzekering maandelijks worden ingediend en dat het eigen risico weer per kalenderjaar aangesproken wordt bij deze zorg.

Aan de hand van een vragenlijst (de HONOS Plus) die de behandelaar moet invullen, eventueel samen met de cliënt wordt bekeken wat voor zorgvraagtypering iemand heeft. Dat geeft de ernst aan van de zorgvraag. Dit moet bij iedereen die in 2022 start in het begin worden afgenomen.

De tarieven voor een gesprek zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar, of het intakegesprek (diagnostiek) of een behandelgesprek is,  hoeveel minuten een gesprek of consult duurt en wat voor beroep iemand heeft. GZ-psycholoog of basispsycholoog. De planning van de duur van een consult is het tarief dat in rekening gebracht wordt. De maximale tarieven van het NZA zijn voor een intakegesprek van 45 minuten  € 142,31 en voor een behandelgesprek van 45 minuten € 120,99. De tarieven van de zorgverzekeraars variëren van 88,5 % van het NZA tarief tot 96 % van het NZA tarief.

Telefonische consulten worden vanaf  5 minuten in rekening gebracht. Consulten per 15 minuten. Bij eventuele consulten aan huis worden ook  reistijd in rekening gebracht. Ook overleg met andere zorgverleners kunnen in rekening gebracht worden tot 15 minuten of langer dan 15 minuten.

Relatieproblemen en werkproblemen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars wel vanuit de aanvullende verzekering.

Het eigen tarief in 2022 is € 105,- per sessie van drie kwartier. Intakegesprek is € 135,- (3/4 uur gesprek en 1/2 uur verslaglegging)

Voor relatietherapie geldt een tarief van € 130,-  voor een heel uur in 2022

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de sessie (€ 105- resp. € 130,- ) niet in rekening gebracht. Anders wel het volledige tarief van de sessie.

Tarieven-GZ-psycholoog-2022

Tarievenlijst2021

U kunt  bij de volgende zorgverzekeraars verdere informatie inwinnen over de Generalistische Basis GGZ.  Klik op de naam van de zorgverzekeraar en u wordt doorgelinked naar hun site.

 

Zilveren Kruis   

CZ

Menzis 

VGZ