Tarieven

Sinds 2014 heet deze zorg  generalistische basis GGZ i.p.v. eerstelijns psychologische zorg. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat uw eigen risico van  minimaal 385 euro wel aangesproken wordt van het jaar waarin u start.  U hoeft geen eigen bijdrage meer te betalen.

Vanaf 2015 wordt de zorg voor jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente en niet meer door de zorgverzekeraar.  De gemeente heeft dit sinds 2020 uitbesteed aan KOOS en SPOOR 030. Daar deze praktijk geen contract heeft met hen, dient u deze zorg bij psyhulp zelf te betalen.

Na twee sessies (de intake) wordt met u besproken wat voor soort behandeling u nodig heeft. Een korte behandeling (294 minuten), middellange behandeling (495 minuten) intensieve behandeling (750 minuten) Dit is een door de overheid vastgesteld product.  Welk behandeltraject wordt afgesproken is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. De behandelduur kan gedurende de behandeling nog wel aangepast worden. Als de behandeling wordt afgesloten  wordt de rekening digitaal bij uw zorgverzekering gedeclareerd. In 2022 gaat deze hele procedure veranderen. Dan wordt er gewerkt volgens het zorgprestatiemodel en worden de consulten per keer of per maand in rekening gebracht. Nadere informatie hierover volgt later in het jaar.

Om het vergoedt te krijgen is een  verwijzing nodig van uw huisarts . Op de  verwijzing moet  staan dat het voor de GBGGZ is. En ook moet een vermoeden van een DSM  V diagnose erop staan. Heeft u geen DSM V diagnose of wilt u niet dat er een diagnose gesteld wordt, dan bent u ook welkom in mijn praktijk en kunt u ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen.

De tarieven die in het schema staan, zijn de maximale NZA tarieven voor 2021. De tarieven variëren per  zorgverzekeraar van 85 tot 93,6 % van het NZA tarief :

Korte behandeling:              Max. 294 min.       Maximaal                    €  522,13

Middellange behandeling:  Max. 495 min.       Maximaal                    € 885,01

Intensieve behandeling :     Max. 750 min.       Maximaal                    € 1434,96

Onvolledig traject  :              Max. 120 min.       Maximaal                    € 228,04

Tarievenlijst2020

Tarievenlijst2021

Het onvolledig traject wordt in rekening gebracht als u na een of twee sessies besluit te stoppen met de gesprekken en afziet van verdere behandeling.  Of als na twee gesprekken blijkt dat u geen DSM V diagnose heeft.

In 2021 zijn  met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.  Dit betekent dat u alles vergoed krijgt, wel pas als uw eigen risico is aangesproken. Met Aevitae hebben we  geen contract. In 2022 worden  er geen contracten afgesloten met Aevitae, DSW,  de Amersfoortse en ONVZ, VVAA, PNO zorg,  Jaar en ENO. Dat betekent dat u niet alles vergoed zult krijgen.

In  2021 hebben Coby en Sabine geen contract met Menzis en Anderzorg.  Dat betekent dat als u geen restitutiepolis, maar een naturapolis heeft u niet alles vergoed krijgt. Ook als u een restitutiepolis hebt, kan het voorkomen dat u niet alles vergoed krijgt. Voor de zekerheid kunt u beter uw zorgverzekeraar daarover raadplegen.

Pas aan het einde van de behandeling wordt er (digitaal)  gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of krijgt u een rekening op papier.

In 2022 gaat er gewerkt worden volgens het zorgprestatiemodel.  Dit betekent dat declaraties bij de verzekering maandelijks worden ingediend en dat het eigen risico weer per kalenderjaar aangesproken wordt bij deze zorg. Nadere inhoudelijke informatie hierover volgt later in het jaar.

Relatieproblemen en werkproblemen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars wel vanuit de aanvullende verzekering.

Ons eigen tarief is vanaf 2021 € 98,-  per sessie van drie kwartier. Het eerste intakegesprek is € 125,-  45 minuten gesprek en 20 minuten uitwerken van de intake in een verslag. Het eigen tarief in 2022 wordt € 105,- per sessie van drie kwartier.

Voor relatietherapie geldt een tarief van € 125,-  voor een heel uur in 2021

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de sessie (€ 98,- resp. € 125,- ) niet in rekening gebracht.

U kunt  bij de volgende zorgverzekeraars verdere informatie inwinnen over de Generalistische Basis GGZ.  Klik op de naam van de zorgverzekeraar en u wordt doorgelinked naar hun site.

Zilveren Kruis   

CZ

Menzis 

VGZ