Tarieven

Sinds 2014 heet deze zorg  generalistische basis GGZ i.p.v. eerstelijns psychologische zorg. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat uw eigen risico van  minimaal 385 euro wel aangesproken wordt van het jaar waarin u start.  U hoeft geen eigen bijdrage meer te betalen.

Vanaf 2015 wordt de zorg voor jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Daar deze praktijk geen contract heeft gekregen van de gemeente, dient u deze zorg bij psyhulp helaas zelf te betalen.

Na twee sessies (de intake) wordt met u besproken wat voor soort behandeling u nodig heeft. Een korte behandeling (294 minuten), middellange behandeling (495 minuten) intensieve behandeling (750 minuten) Dit is een door de overheid vastgesteld product.  Welk behandeltraject wordt afgesproken is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. De behandelduur kan gedurende de behandeling nog wel aangepast worden.

Om het vergoedt te krijgen is een  verwijzing nodig van uw huisarts . Op de  verwijzing moet  staan dat het voor de GBGGZ is. En ook moet een vermoeden van een DSM  V diagnose erop staan. Heeft u geen DSM V diagnose of wilt u niet dat er een diagnose gesteld wordt, dan bent u ook welkom in mijn praktijk en kunt u ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen.

De tarieven die in het schema staan, zijn de maximale NZA tarieven voor 2020. De tarieven variëren per  zorgverzekeraar van 88 tot 97 % van het NZA tarief :

Korte behandeling:              Max. 294 min.       Maximaal                    €  503,47

Middellange behandeling:  Max. 495 min.       Maximaal                    € 853,38

Intensieve behandeling :     Max. 750 min.       Maximaal                    € 1383,65

Onvolledig traject  :              Max. 120 min.       Maximaal                    €  219,78

Tarievenlijst2019

Tarievenlijst2020

Het onvolledig traject wordt in rekening gebracht als u na een of twee sessies besluit te stoppen met de gesprekken en afziet van een behandeling.  Of als na twee gesprekken blijkt dat u geen DSM V diagnose heeft.

Op dit moment zijn  met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.  Dit betekent dat u alles vergoed krijgt, wel pas als uw eigen risico is aangesproken. Voor   2020 is er geen contract afgesloten met Caresq, waar Promovendum, Besured en National Academic onder vallen. In 2021 vallen deze verzekeraars onder VGZ, waar een contract mee is.

In 2020 en 2021 hebben Coby en Sabine geen contract met Menzis en Anderzorg.  Dat betekent dat als u geen restitutiepolis, maar een naturapolis heeft u niet alles vergoed krijgt. Ook als u een restitutiepolis hebt, kan het voorkomen dat u niet alles vergoed krijgt. Voor de zekerheid kunt u beter uw zorgverzekeraar daarover raadplegen.

Pas aan het einde van de behandeling wordt er (digitaal)  gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of krijgt u een rekening op papier.

Relatieproblemen en werkproblemen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars wel vanuit de aanvullende verzekering.

Ons eigen tarief is vanaf 2020 € 94,-  per sessie van drie kwartier. Het eerste intakegesprek is € 110,-

Voor relatietherapie geldt een tarief van € 125,-  voor een heel uur.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de sessie (€ 94,-) niet in rekening gebracht.

U kunt  bij de volgende zorgverzekeraars verdere informatie inwinnen over de Generalistische Basis GGZ.  Klik op de naam van de zorgverzekeraar en u wordt doorgelinked naar hun site.

 Zilveren Kruis,     CZ