Wie is Lucia Dokman

Lucia Dokman is getrouwd en heeft twee kinderen.

Zij heeft psychologie gestudeerd aan de universiteit te Utrecht. In 1986 is zij afgestudeerd. Zij is  BIG geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG registratienummer 69049909125) en valt onder het tuchtrecht. Tevens heeft zij de kwalificatie eerstelijnspsycholoog behaald en de registratie EMDR  Europe practitioner.  En zij is sinds eind 2020 basis EFT registertherapeut. Zij heeft  vele bij- en nascholingscursussen gedaan waaronder o.a. oplossingsgerichte therapie, rouw en trauma, werk en psychische klachten, echtpaartherapie en EFT, jeugd en adolescenten, voice dialoque, methode van Byron Katie, focussen, preverbaal trauma, ACT en lichaamsgerichte benadering bij trauma. EMDR en verslaving. BEPP scholing (beknopte eclectische psychotherapie  bij psychotrauma) en schematherapie (basiscursus).  Regelmatige bijscholing en intervisie vindt zij  een must om goede kwaliteit te blijven leveren.

Vanaf 1986  heeft  zij jarenlang met ouderen, hun familieleden en verzorgenden en verplegenden uit verpleeghuizen en verzorgingstehuizen gewerkt.  Sinds 2007 werkt ze in de eerste lijn als zelfstandige. Eerst in  twee verschillende groepspraktijken in Nieuwegein en in Baarn/Soest en in 2013 is ze deze praktijk in Utrecht gestart. De praktijk heeft zich in de loop der jaren dusdanig uitgebreid, dat  er nu ook 3 andere g.z.  psychologen  op zzp basis en parttime basis in de praktijk werken. Ook is er een psycholoog in opleiding tot GZ- psycholoog werkzaam binnen de praktijk.

Zij  werkt  met alle leeftijdsgroepen, vanaf ongeveer 12 jaar.  Mensen die zelf een hulpvraag hebben en gemotiveerd zijn om aan hun problemen te werken.

Zij past haar werkwijze en therapeutische technieken  aan   aan wat de cliënt  nodig heeft om zijn/haar doelen te bereiken.  Dit gaat natuurlijk ook in overleg met de cliënt. De krachten en kwaliteiten van de mensen zelf worden  versterkt en   samen met de cliënt  wordt gekeken naar wat  de beste oplossing is voor hun problemen. Ieder mens is uniek, dus voor ieder mens geldt een eigen unieke werkwijze.

Zij is lid van de LVVP (Landelijk Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) en het NIP  (Nederlands Instituut voor psychologen) en houdt zich aan de beroepscode van deze beroepsverenigingen. Ook is zij lid van de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en Vereniging voor Schematherapie.  Tevens is zij aangesloten bij de Utrechtse Psychologen Coöperatie U.A. en is zij lid van de EFT stichting.  Het kwaliteitsstatuut GGZ is goedgekeurd  en kunt u hier inzien.

Lucia is in maart 2016 en 2021 door de beroepsvereniging LVVP gevisiteerd met goed resultaat. Dat betekent dat voldaan is aan de kwaliteitseisen van deze beroepsvereniging.

Lucia werkt op de dinsdag en vrijdag tot 16.00 uur ongeveer.    woensdagmiddag/avond  en zaterdagochtend.